Doel en visie

DOEL EN VISIE

WIJ ZIJN ER VOOR U EN DE KINDEREN

Het Oudercomité Ter Dreef is een feitelijke vereniging die op vrijwillige basis ouders samenbrengt van de kleuterschool en lagere school Ter Dreef.


Wat is het doel?

  • Meewerken aan het opvoedingsproject van de beide scholen door een draagvlak te creëren en als klankbord te fungeren voor de beide schoolteams
  • De scholen financieel en logistiek ondersteunen in hun werking via:
  • fondsenwervende initiatieven
  • concreet mee helpen bouwen aan de infrastructuur van de beide scholen


Op die manier willen we samen “school maken”.


Zowel de directies als het onderwijzend personeel nemen actief deel aan onze vergaderingen. Zo wordt een permanente afstemming tussen twee belangrijke participanten van het schoolgebeuren met name de ouders en het schoolteam mogelijk gemaakt.


Ons beider doel is steeds te streven naar de ideale leef- en leeromgeving voor onze kinderen.


Oudercomité Ter Dreef

Gasthuisstraat 15-21

1785 Merchtem

Voorzitter: Els De Grauwe

Tel.: 0473 51 87 87

E-mail: els.de.grauwe@telenet.be