Organisatie

STRUCTUUR

KLEIN BESTUUR

 • Het dagelijks bestuur van het oudercomité;
 • Bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, feestleiders en een technische coördinator;
 • Bereidt in een voorafgaande vergadering de Algemene Vergaderingen voor;
 • Neemt de coördinatie van de verschillende activiteiten op zich;
 • Beheert de financiële middelen van het oudercomité;
 • De beide directies zijn vast en actief lid van de vergaderingen van het “Klein Bestuur”;
 • Het “Klein Bestuur” wordt in principe om de 3 jaar verkozen door de Algemene Vergadering.


ALGEMENE VERGADERING

 • Vergadert 5 maal per jaar: september, november, januari, maart en mei;
 • Is de feitelijke organisator van alle activiteiten;
 • Bespreekt en evalueert komende en voorbije activiteiten
 • De directies en een afgevaardigde van elk schoolteam nemen er actief aan deel;
 • Ieder lid kan een agendapunt aanbrengen dat op de algemene vergadering wordt besproken.  Dit wordt ten minste 1 week op voorhand bij de voorzitter ingediend.


WERKGROEPEN

WERKGROEP VEILIG VERKEER EN MOS

Een aantal leden van het oudercomité, de directies en enkele leerkrachten van de kleuter- en lagere school  vormen samen de Werkgroep Veilig Verkeer en Milieu Op School (WVV/MOS).

De werkgroep ijvert al vele jaren voor een veiligere verkeerssituatie en omgeving rond de school. De laatste jaren werden talrijke, hoofdzakelijk sensibiliserende initiatieven,  georganiseerd zoals het promoten van de parking aan de Dendermondestraat, het onderhandeling met de gemeente betreffende de uitbreiding van deze parking  tot aan de school, de aanleg van een nieuw zebrapad tussen de kleuter- en lagere school, kus- en rijzone, ...

Verder is het behalen van de MOS- en MoSMobi-logo´s van de school het resultaat van de fijne samenwerking van gemotiveerde ouders van het oudercomité en de school.

Meer weten over MOS? Surf dan naar de websites van de school www.terdreef.org of www.kleuterschoolterdreef.be.TECHNISCHE WERKGROEP

Deze werkgroep ondersteunt allerlei technische werken die er in de school worden uitgevoerd. Het oudercomité in Ter Dreef engageert zich regelmatig voor dergelijke projecten om op die manier de kosten te drukken. Deze werkgroep coördineert de uit te voeren werken.  Een voorbeeld van dergelijke werken is het plaatsten van speeltuigen op de speelplaatsen, van de nieuwe digiborden in de lagere school en het plaatsen van een nieuwe omheining op de speelplaats van de kleuterschool.


Oudercomité Ter Dreef

Gasthuisstraat 15-21

1785 Merchtem

Voorzitter: Els De Grauwe

Tel.: 0473 51 87 87

E-mail: els.de.grauwe@telenet.be